Wczoraj zakończyło się 2. w tym roku posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Zgodnie z przewidywaniami analityków, gremium ekonomistów odpowiedzialnych za kształtowanie kosztu pieniądza po raz kolejny zdecydowało się nie zmieniać wysokości stóp procentowych. Dla rynków finansowych równie ważne co sama decyzja jest jej uzasadnienie. Wiele razy w przeszłości zdarzało się tak, że słowa bankierów centralnych prowadziły do sporych zawirowań na rynkach kapitałowych. Wczoraj przedstawiony został komentarz do decyzji RPP. Natomiast dzisiaj na konferencji prasowej swój pogląd na sytuację ekonomiczną w kraju przedstawił prezes NBP Adam Glapiński.

Polska uniknie recesji

Pierwszym tematem, do którego odniósł się prezes NBP była kwestia potencjalnej recesji. Według Adama Glapińskiego dane dotyczące polskiego PKB oraz sytuacja na rynka zagranicznych pozwalają wysnuć realne przypuszczenie, że Polska uniknie recesji. Jednocześnie przewodniczący RPP wskazał, że tempo wzrostu gospodarczego w najbliższym czasie będzie niskie. Obniżenie koniunktury jest widoczne w raportowanych danych odnośnie sprzedaży detalicznej oraz produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej. Jednocześnie istnieje spora szansa na uniknięcie wysokiego bezrobocia, które tradycyjnie wiązane jest z kryzysem gospodarczym. Z drugiej strony, wielu specjalistów połączenie słabego wzrostu PKB z wysoką inflacją otwarcie nazywa stagflacją. Niestety sytuacja taka potrafi być wyniszczająca dla gospodarki i portfeli konsumentów.

Przewidywania inflacyjne

Adam Glapiński odniósł się także do kwestii wysokości stóp procentowych i inflacji. Prezes NBP podtrzymuje stanowisko, iż obecny poziom stóp procentowych jest właściwy. Natomiast w kwestii inflacji jego wypowiedzi zdają się mieć mocno optymistyczny ton. Po pierwsze wskazuje, że odczyty w I kwartale 2023 roku będą niższe niż te przedstawione we wcześniejszych projekcjach. Po drugie zwraca uwagę na prawdopodobny szybki spodek inflacji w dalszej części roku. Zgodnie z przewidywaniami Adama Glapińskiego inflacja w grudniu tego roku może spaść w okolice 6% rdr.