Nieutrzymanie czystości na swoim chodniku, a szczególnie brak odśnieżenia, może spowodować nie tylko komplikacje dla przechodniów, ale również poważne konsekwencje finansowe dla właścicieli nieruchomości. Właściciele, którzy zaniedbują ten obowiązek, mogą zostać ukarani grzywną sięgającą nawet do 1,5 tys. zł. To jednak nie koniec możliwych kosztów – jeżeli na takim chodniku dojdzie do wypadku, np. przechodzień złamie rękę lub nogę, kwota odszkodowania dla poszkodowanego może być znacznie wyższa.

Obecnie większość terytorium Polski pokryta jest śniegiem. W związku z tym pytanie, kto powinien zająć się odśnieżaniem staje się szczególnie istotne. Zgodnie z przepisami Kodeksu wykroczeń „osoba mająca na celu utrzymanie czystości i porządku w obrębie swojej nieruchomości i nie spełniająca tego obowiązku lub ignorująca wytyczne i rozporządzenia wydane przez odpowiednie organy w celu zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny do 1500 złotych lub karze nagany”. Właściwym organem do nałożenia takiej kary jest gmina.