Kryzys gospodarczy towarzyszy nam od kilkunastu miesięcy. Wszyscy powoli zaczynamy przyzwyczajać się do myśli, że raczej nie ma co liczyć do gospodarki sprzed pandemii. Wskazują na to praktycznie wszystkie wskaźniki gospodarcze. W podobnym tonie wypowiada się także większość ekonomicznych ekspertów. Bardzo ciekawie sytuację podsumowała główna ekonomistka Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Beata Javorcik. W swojej wypowiedzi wskazała na pewne problemy, które jeszcze na nas czekają. Jednakże, jak to często bywa z kryzysami, zauważyła też sporo szans i nowych możliwości. Krótka analiza jej wypowiedzi może być ciekawą lektura dla każdej osoby, która zadaje sobie pytanie jak będą wyglądać najbliższe lata w światowej gospodarce.

Nie ma powrotu

Z wypowiedzi Javorcik wynika przede wszystkim, że szansa na szybki powrót do niskich stóp procentowych jest raczej mała. Według ekonomistki, okres kiedy to długo mieliśmy niski koszt pieniądza był raczej rzeczą mocno wyjątkową. Należy raczej oczekiwać, że zarówno stopy procentowe jak i inflacja w naszym regionie będą utrzymywać się na podwyższonym poziomie przez dłuższy czas. Głównym czynnikiem przemawiającym za taką prognozą są odczyty inflacji bazowej, która nie spada. Ogromne znaczenie w najbliższych latach będzie mieć także fakt, że doszło pewnego przesilenia jeśli chodzi o globalizację. Trend będzie się powoli odwracać, a handel międzynarodowy będzie podporządkowany interesom politycznym.

Szanse dla regiony

Beata Javorcik wskazuje także na to jakie szanse dla naszego regiony przynoszą zmiany w światowej gospodarce. Zauważa, że wiele firm zachodnich, m.in. z Niemiec, bardzo dobrze postrzega kontrahentów z Polski, Węgier czy też Czech. Zatem firmy z tych państwo, postrzegane znacznie lepiej niż azjatycka konkurencja mogą zyskać bardzo dużo na zmianie strategii międzynarodowych firm dotyczącej budowania i zarządzania łańcuchem dostaw. Jednocześnie wskazuje, że mimo wszystko, sporym ryzykiem jest podzielenie się świata na kilka rywalizujących ze sobą bloków gospodarczych.