W wywiadzie dla The War Zone, Kyryło Budanow, dyrektor ukraińskiej agencji wywiadu wojskowego HUR, potwierdził informacje o nocnym ataku na rosyjskie lotnisko Mrozowsk w obwodzie rostowskim. Zgodnie z jego słowami, do przeprowadzenia tej operacji użyto co najmniej 70 dronów.

The War Zone uzyskała satelitarne potwierdzenie tej informacji. Zdjęcia wskazują na ewidentne działania agresywne ze strony Ukrainy, skierowane przeciwko lotnisku Mrozowsk, które znajduje się około 150 mil od linii frontu. Operacja ta została wykonana za pomocą masowego użycia dronów. Ukraińskie jednostki odpowiedzialne za obronę i wywiad skorzystały z nie mniej niż 70 takich urządzeń do przeprowadzenia ataku w czwartkową noc.

Lotnisko w Mrozowsku, położone w rosyjskim regionie Rostowa, jest znane z tego, że stacjonują tam dziesiątki bombowców Su-34. Są one kluczowym elementem w trwającej konflikcie. Lotnisko to pełni także rolę wysuniętej bazy operacyjnej dla innych typów samolotów.

Nie ulega wątpliwości, że atak spowodował pewne straty. Jednakże obecnie nie jest jeszcze jasne, jaki jest pełny zakres poniesionych szkód.