Według danych Bloomberga, odsetek Rosjan posiadających majątek przekraczający milion dolarów wzrósł o 50% w 2023 roku. Łączna suma ich aktywów zwiększyła się o ponad 60%. Większość z nich to osoby utrzymujące bliskie relacje z Kremlem, które pomnażają swój kapitał dzięki konfliktowi na Ukrainie.

Raporty wskazują, że w 2023 roku liczba Rosjan, których majątek przekracza milion dolarów, wynosi już 21,8 tys., co stanowi wzrost o połowę w porównaniu do poprzednich lat. Łączna wartość ich kapitału zwiększyła się znacząco – o 62%. Tym samym liczba milionerów w dolarach w tym kraju jest wyższa niż w trudnym okresie 2022 roku (14,6 tys.) oraz w czasach sprzed konfliktu z Ukrainą, czyli w 2021 roku (18,5 tys.).

Na uwagę zasługuje także wzrost liczby osób, których majątek przekracza 5 milionów dolarów. W 2021 roku było to jedynie 3,5 tys. osób, a rok później spadło do 2,5 tys. Jednakże w 2023 roku liczba ta wzrosła do 4,1 tys.

Lubow Prokopowa, kierująca projektem Premium & Private Banking na rosyjskim portalu finansowo-analitycznym Frank RG, zauważa, że kluczowym czynnikiem wzrostu finansowego klientów (z majątkiem przekraczającym milion dolarów) w Rosji w 2023 roku był napływ „nowych pieniędzy”, głównie wynikający z ograniczenia odpływu kapitału z Rosji.

Portal Eurasianet odwołuje się do danych Bloomberga i podkreśla, że w 2023 roku nastąpił też wzrost liczby rosyjskich miliarderów posiadających swoje aktywa w dolarach, a także wzrosła maksymalna wartość ich kapitałów. Największy wpływ na ten trend mają osoby blisko powiązane z Kremlem, które korzystają finansowo na konflikcie z Ukrainą.