Krzysztof Jan Klęczar, pełniący obowiązki wojewody małopolskiego, podjął decyzję o zwołaniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Powodem takiej decyzji jest problem z zanieczyszczeniem wód powierzchniowych w Małopolsce, który wystąpił po incydencie pożarowym w Siemianowicach Śląskich.

Sygnalizacja problemu dotarła do Bobrka, miejscowości położonej w powiecie oświęcimskim, gdzie Przemsza została skażona przez przemycane zanieczyszczenia. Na miejsce natychmiastowo skierowane zostały służby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie oraz strażacy z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej działającej na terenie stolicy Małopolski.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Biuro Wojewody Małopolskiego, inspektorzy WIOŚ przeprowadzili podstawowe badania parametrów wody obejmujące sprawdzenie pH, przewodności oraz nasycenia tlenem. Dodatkowo dokonali analizy fizycznych właściwości wody, takich jak konsystencja i zapach. Działania kontrolne objęły również przelot nad obszarem skażenia za pomocą bezzałogowego statku powietrznego.

Straż pożarna zareagowała na sytuację kryzysową poprzez ustawienie podwójnej zapory sorpcyjnej, mającej na celu zahamowanie dalszego rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. Przy pomocy łodzi przeprowadzono dodatkowy monitoring sytuacji. Co ważne, nie zaobserwowano żadnych oznak śniecia ryb w rzekach.