Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek zaprzeczył doniesieniom o przejściu na system nauki zdalnej. Poruszył też kwestię cen energii.

Szef resortu Edukacji i Nauki podczas wizyty w Łukowie w województwie lubelskim w niedzielę 9 października zaznaczył, że nie ma mowy o żadnych przygotowaniach do przejścia na system nauczania zdalnego w szkołach i na uczelniach. Dodał, że ogrzewanie w szkołach i na uczelniach będzie zapewnione i nie będzie potrzeby wprowadzania takiej formy pracy placówek edukacyjnych.

Ceny energii a edukacja

Minister spotkał się w niedzielę z mieszkańcami powiatu łukowskiego i w trakcie wystąpienia nawiązał do rosnących cen energii elektrycznej w kontekście przykładu jednej z uczelni wyższych, która otrzymała nowa ofertę cenową na przyszły rok, która zawiera stawkę wyższą o 750 % wyższą od tej płaconej przez uczelnię w 2021 roku. Nawiązując do tego przypadku stwierdził, że Unia Europejska musi odejść od sztywnego stosowania zasad dotyczących regulowania cen prądu, a jak dotąd wciąż nie chce odejść od opłat za emisję CO2. Wskazał, że rząd czyni starania w kierunku uniezależnienia ceny rynkowej energii w Polsce od rynkowych cen w Unii Europejskiej, ponieważ prowadzi to, w jego ocenie „do całkowitych absurdów”.

Odnosząc się do podejmowanych przez polski rząd działań zaznaczył, że cena energii elektrycznej zaczyna spadać, a dodatkowo będzie ona zamrożona, zgodnie z projektowanymi rozwiązaniami prawnymi, które na posiedzeniu rządu w najbliższych dniach będą przyjęte na Radzie Ministrów a następnie skierowane do Sejmu. Dodał, że rozwiązania te obejmą nie tylko gospodarstwa domowe, rolników ale także kościoły szkoły oraz uniwersytety. Wskutek tego również przedsiębiorcy będą mogli uzyskać cenę, która będą w stanie zapłacić.

Nie będzie nauki zdalnej

Nawiązując do zapowiedzi niektórych uczelni o planach wprowadzenia nauki zdalnej zapewnił, że „Szkoły będą ogrzane, uniwersytety będą ogrzane” i w związku z tym „żadnej nauki zdalnej nie będzie”. Dodał, że w przypadku szybkiego zakończenia wojny na Ukrainie doszłoby do szybkiego ustabilizowania sytuacji na rynku a perspektywy wyjścia z kryzysu byłyby znacznie lepsze.

Podsumowanie dokonań resortu

W trakcie spotkania minister Czarnek podsumował ponadto okres ostatnich 23 miesięcy, kiedy pełni funkcję szefa resortu edukacji i nauki. Wskazał, że w tym czasie zainwestowano w informatyzację szkół kwotę 5 mld zł, a drugie tyle pochodzi z Polskiego Ładu, co razem daje 10 mld zł przekazanych na modernizację infrastruktury edukacyjnej. Inwestycje te minister uznał jako jeden z sukcesów w okresie swojego kierowania resortem.