Projekt budowy nowej elektrowni jądrowej w regionie konińskim otrzymał pozytywną decyzję od Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Nowoczesne źródło energii ma zostać uruchomione niecałe dziesięć lat od teraz. Dynamiczny postęp prac, obserwowany do tej pory, sugeruje, że projekt może być realizowany w rekordowo krótkim czasie.

Planowane miejsce lokalizacji elektrowni to Pątnów – dzielnica Konina, miejsce znane ze swojej długiej historii związanej z przemysłem energetycznym.

– W dużym uproszczeniu, to jest zielone światło dla całego przedsięwzięcia. Przed nami wiele etapów, które będą stopniowo prowadziły do rozpoczęcia prac o charakterze budowlanym – komentuje sytuację Daniel Czyżewski, analityk ds. energii. 

Opinię w sprawie wydanej pozytywnej decyzji wyraził także minister aktywów państwowych, Jacek Sasin. Przyznał on w swoich mediach społecznościowych, że „decyzja Ministerstwa Klimatu i Środowiska pozwala na rozpoczęcie prac w wybranej lokalizacji i stanowi potwierdzenie, że planowana inwestycja jest zgodna z założeniami polityki energetycznej Polski. To świetna wiadomość, będąca wynikiem intensywnej pracy. Moje gratulacje! Bezpieczeństwo naszego kraju oraz dostęp do taniej i czystej energii dla obywateli to jedne z najważniejszych wyzwań, przed którymi stoimy”.