Jednakże nie każdy posiadacz samochodu będzie zobligowany do zapłaty wyższej kwoty abonamentu za radio zawarte w jego pojeździe. Istnieją wyjątki dla osób, które korzystają z samochodów na zasadzie leasingu lub wynajmu – są one zwolnione z obowiązku zapłaty omawianej opłaty. Sytuacja wygląda podobnie w przypadku osób, które wcześniej opłaciły abonament RTV za urządzenia zarejestrowane na ich własność domową – nie muszą one ponosić dodatkowych kosztów za radioodbiornik w samochodzie. Niemniej jednak, wyjątek nie dotyczy samochodów zarejestrowanych na firmę, gdzie nie przewiduje się żadnych ulg.