Według danych podanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, stopa bezrobocia rejestrowanego w kwietniu osiągnęła wartość 5,1 proc., co jest wynikiem spadku o 0,2 punktu procentowego w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Dodało także, że do końca tego miesiąca odnotowano 798,5 tys. osób zarejestrowanych jako bezrobotne w urzędach pracy.

W komunikacie przekazanym Polskiej Agencji Prasowej (PAP), resort podkreślił, że od roku 1991 liczba bezrobotnych zarejestrowanych w kwietniu nie była nigdy niższa. Tym samym stopa bezrobocia rejestrowanego również nie osiągała niższej wartości.

Zgodnie ze szacunkami ministerstwa, wskaźnik bezrobocia na koniec kwietnia br. wyniósł 5,1 proc., co jest wartością o 0,2 punktu procentowego niższą niż przed miesiącem oraz niż w kwietniu 2023 roku.

Szczegółowe dane za kwiecień 2024 roku pokazują, że stopa bezrobocia różniła się w zależności od regionu – najniższa była w województwie wielkopolskim (3,1 proc.), natomiast najwyższa w województwie podkarpackim (8,5 proc.).

Początkowe dane sugerują, że liczba osób zarejestrowanych jako bezrobotne w urzędach pracy spadła do 798,5 tys. W porównaniu do poprzedniego miesiąca oraz do poprzedniego roku, dynamika spadku wyniosła 2,9 proc.