Rządowe służby zdrowia podjęły działania mające na celu wprowadzenie zmian w obszarze jednorazowych e-papierosów. Izabela Leszczyna, aktualna minister zdrowia, wyraziła swój poparcie dla potencjalnego zakazu sprzedaży tych produktów. Wypowiedziała się na ten temat publicznie, mówiąc: „Chciałabym takiego zakazu”. Ograniczenia te są rozważane również przez inne kraje, takie jak Francja, Niemcy i Wielka Brytania. Jest już jeden kraj, który ustanowił taki zakaz jako pierwszy.

Podczas rozmowy radiowej w Trójce w środę, Izabela Leszczyna oznajmiła, że Ministerstwo Zdrowia przystępuje do pracy nad zmianami dotyczącymi jednorazowych e-papierosów. Określając je mianem plagi, zapowiedziała ochronę młodych ludzi przed tymi produktami.

Odpowiadając na pytanie jednego ze słuchaczy dotyczące braku zdecydowanej reakcji rządu na problem jednorazowych papierosów elektronicznych, szefowa resortu zdrowia stanowczo zaprzeczyła ewentualnemu unikaniu odpowiedzialności. Podkreśliła wagę problemu, mówiąc, że e-papierosy stanowią plagę i że rząd zamierza chronić młodych ludzi. Dodała również, że prace nad zmianami są już prowadzone we współpracy z Ministerstwem Finansów oraz Departamentem Zdrowia Publicznego i Lecznictwa.