Komisja Europejska dała do zrozumienia, że zaplanowała objąć tymczasowym cłem import samochodów pochodzących z Chin do krajów Unii Europejskiej. Ten plan zostanie wprowadzony w życie od dnia 4 lipca, pod warunkiem, że nie uda się osiągnąć zgodności stanowisk z odpowiednimi autorytetami chińskimi. Komisja Europejska wyraziła swoje zaniepokojenie, argumentując, że subsydia mogą stanowić zagrożenie dla producentów samochodów funkcjonujących w obrębie Unii Europejskiej.

Chiński rząd, nie zgadzając się z decyzją Komisji Europejskiej, wezwał ją do konstruktywnego podejścia do rozwiązania tej kwestii gospodarczej. Rząd Chin oczekuje, że KE podejdzie do tego sporu w sposób „właściwy”, nie naruszając interesów obu stron.

Ruch ze strony Komisji Europejskiej polegał na nawiązaniu kontaktu z chińskim rządem w celu negocjacji dotyczących ustaleń regulujących import samochodów z Chin do krajów UE. Komisja zapowiedziała, że tymczasowe cła zostaną nałożone, jeśli rozmowy z chińskim rządem nie przyniosą oczekiwanych efektów i nie zostanie osiągnięte porozumienie przed datą 4 lipca.

Chińska strona zareagowała na decyzję Komisji Europejskiej podczas konferencji prasowej. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Chin, Lin Jian, ostrzegł, że Chiński rząd jest gotów do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu ochrony swoich interesów, w przypadku wprowadzenia dodatkowych ceł na chińskie samochody elektryczne. Ministerstwo Handlu wezwało UE do rozwiązania tego sporu gospodarczego w „właściwy” sposób, szanując interesy obu stron.