W dniu 9 maja, podczas czwartkowego posiedzenia wieczorem, Sejm przegłosował tzw. ustawę o wakacjach składkowych. Nowelizacja ta daje możliwość pewnym przedsiębiorcom na odpoczynek od opłacania składki ZUS przez okres jednego miesiąca w ciągu roku. Następnie dokument zostanie przekazany do Senatu, a po jego akceptacji – jeżeli nie zostanie odesłany z powrotem do Izby niższej – będzie czekał na zatwierdzenie przez prezydenta.

Kiedy głosowano nad ustawą, 432 parlamentarzystów wyraziło poparcie, natomiast tylko 7 było przeciwnych. Nikt nie powstrzymał się od głosowania. Dlatego, tzw. wakacje składkowe zostały zatwierdzone przez Sejm i teraz decyzję o nich podejmie Senat.

Ustawa ma dotyczyć około 1,7 miliona przedsiębiorców, którzy są zarejestrowani w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Przewiduje ona dla firm, które zatrudniają maksymalnie dziewięć osób oprócz właściciela i osiągają roczne przychody do 2 milionów euro.

Nowe przepisy gwarantują przedsiębiorcom prawo do zwolnienia ze spłaty składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy przez jeden wybrany miesiąc w roku.