Z okresem po pandemii wiąże się nie tylko stopniowy powrót do pracy w biurach, ale także zauważalny wzrost liczby zwolnień lekarskich. Jak wynika z danych ZUS, od stycznia do maja 2023 roku liczba zaświadczeń lekarskich wyniosła aż 12 milionów. Przedsiębiorstwa starają się znaleźć rozwiązanie tego problemu, planując wprowadzenie specjalnego stanowiska menedżerskiego.

Osoba ta będzie odpowiedzialna za analizowanie częstości występowania zwolnień lekarskich oraz wsparcie w przypadku ich nadużywania. Takie doniesienia przynosi najnowsze wydanie „Rzeczpospolitej”.

Powszechnie znanym jest fakt, że polscy pracownicy często korzystają ze zwolnień lekarskich. „Rzeczpospolita” podaje informacje ZUS dotyczące liczby zaświadczeń lekarskich (ze względu na chorobę własną, opiekę nad dzieckiem czy innym członkiem rodziny) wypisanych w okresie od stycznia do maja 2023 roku. Wspomnianych było 12 milionów takich dokumentów, obejmujących w sumie 124,7 miliona dni. To więcej niż w analogicznym okresie roku 2022. Widoczny jest wzrost zarówno w liczbie dni absencji chorobowej (o 3,8%) jak i liczbie zaświadczeń lekarskich (o 7,9%).

Łukasz Kozłowski z Federacji Przedsiębiorców Polskich twierdzi, że przyczyn zwiększonej absencji chorobowej należy szukać w powracającym stopniowo do normy okresie po pandemii COVID-19. Wprawdzie w 2022 roku jej wpływ był już mniejszy, ale nadal odczuwalny, co skutkowało częstym wykonywaniem pracy z domu. To ograniczało rozprzestrzenianie się infekcji. Niektórzy pracownicy nie podejmowali zwolnienia przy drobnych dolegliwościach podczas pracy zdalnej. Jednak rok 2023 to dla wielu firm czas powrotu do biur, a także wzrost interakcji społecznych, co sprzyja rozprzestrzenianiu się chorób.

„Rzeczpospolita” zwraca uwagę na fakt, że częsta absencja pracowników stanowi duże obciążenie dla firm. Dlatego niektóre z nich decydują się na powołanie nowego stanowiska – menedżera ds. zarządzania absencją chorobową. Mikołaj Zając, prezes firmy doradczej Conperio, specjalizującej się w problematyce absencji chorobowej, wyjaśnia, że obowiązki takiego menedżera obejmują analizę częstości korzystania ze zwolnień, ustalanie zasad kończenia współpracy z osobami długotrwale przebywającymi na zwolnieniach oraz raportowanie wyników dotyczących nieobecności pracowników przełożonym i zarządowi firmy.