Od kilku dni obowiązuje nowelizacja Kodeksu pracy. Zmiany, które weszły w życie 26 kwietnia są dość spore. Ponieważ mają one wpływ na większość osób, ponieważ zdecydowana większość Polaków zatrudniona jest na umowie o pracę, warto dokładnie przyjrzeć się tym zmianom. W swoich założeniach mają one na celu poprawienie warunków pracy i stabilności zatrudnienia. Szczególnie w obecnych, niepewnych gospodarczo czasach, takie zmiany mogą być niezwykle mile widziane. Poniżej podamy kilka najistotniejszych naszym zdaniem zmian, które rząd wprowadził pod koniec kwietnia.

Zmiany dla rodziców

Pierwsza duża grupa zmian, o których należy wspomnieć, to zmiany dotyczące rodziców. Po pierwsze, wydłużeniu ulegnie okres urlopu rodzicielskiego. Według nowych przepisów wynosi on 41 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka, 43 tygodnie w przypadku ciąży mnogiej oraz odpowiednio 65 i 67 tygodni gdy dzieci dotknięte są nieuleczalną chorobą lub upośledzeniem. Co więcej, każdy z rodziców będzie miał wyłączne prawo do 9 tygodni urlopy. Prawa tego nie można przenieść na drugiego rodzica. Natomiast spora zmiana dotyczy urlopu ojcowskiego. Do tej pory przysługiwał on mężczyźnie w wymiarze 2 tygodni i ojciec miał 24 miesiące na wykorzystanie tego urlopu. Zgodnie z nowelizacją okres, mężczyzna musi wykorzystać urlop ojcowski w 12 miesięcy.

Poprawa warunków zatrudnienia

Kolejne zmiany warte uwagi dotyczą warunków zatrudnienia. Nowelizacja wprowadza 2 dodatkowe przerwy w pracy w wymiarze 15 minut każda. Pierwsza przysługuje gdy czas pracy przekroczy 9 godzin, a druga gdy przekroczy 16 godzin. Sporo zmienia się także jeśli chodzi o formę zatrudnienia. Pracownik, który spędził u danego pracodawcy ponad 6 miesięcy będzie miał prawo wystąpić do zatrudniającego o zmianę warunków zatrudnienia. Można wnioskować o zmianę rodzaju umowy lub czasu pracy. Wniosek taki można składać raz w roku. Dodatkowo aby zabezpieczyć pracowników, nowelizacja wprowadza szereg obostrzeń dotyczących tego w jakich przypadkach pracodawca nie może zwolnić z pracy. Zmian wprowadzonych przez nowelizację jest jeszcze sporo. Zachęcamy każdą osobę pracującą na etacie do dokładnego zapoznania się ze swoimi prawami i korzystania z nich.