W kontekście planów budowy pierwszej pomorskiej elektrowni jądrowej w miejscowości Choczewo, szereg podmiotów, zarówno organizacji ekologicznych jak i osób indywidualnych, wyraziło chęć ponownego przeanalizowania związanej z tym decyzji środowiskowej. Informacje na ten temat uzyskał dziennik „Rzeczpospolita”, który dotarł do listy tych podmiotów.

Według informacji uzyskanych przez „Rzeczpospolitą”, odwołania od decyzji środowiskowej zostały skierowane do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska przez pięć osób indywidualnych (ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych, ich dane nie zostały ujawnione) oraz przez kilka organizacji. Do tych ostatnich należą Stowarzyszenie Obrony Naturalnych Obszarów Nadmorskich Bałtyckie SOS, Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego czy Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA.

Federacja Zielonych w Białymstoku, Stowarzyszenie Zielony Białystok, Stowarzyszenie Innowacyjny Białystok, Stowarzyszenie Innowacyjna Polska, Stowarzyszenie zrzeszające osoby poszkodowane przez Urząd Miasta w Białymstoku, Fundacja Instytut Białowieski oraz Fundacja Towarzystwo Ulepszania Świata to kolejne organizacje, które zostały reprezentowane przez jedną osobę w procesie składania odwołania od decyzji środowiskowej.