Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska zdecydował o ukaraniu jednej ze spółek działających na terenie Gdańska kwotą miliona złotych. Przyczyną tej decyzji było nielegalne zbieranie odpadów przez tę firmę, bez posiadania odpowiedniego zezwolenia.

Informacje przekazane przez WIOŚ ujawniają, że podczas przeprowadzonej kontroli, inspekcja ustaliła, iż spółka ta zgromadziła około 4 tysiące metrów sześciennych rozmaitych odpadów. Zakres zebranego materiału był szeroki i obejmował między innymi ziemię i glebę, odpady powstałe w wyniku działań budowlanych, komunalne oraz samochodowe, a także odpady pozostałe po remontach i demontażach.

Inspekcja zauważyła również, że składowanie odpadów miało miejsce na nieutwardzonym terenie. Nie zastosowano też żadnych środków zabezpieczających przed ewentualnymi odciekami, które mogłyby prowadzić do zanieczyszczenia środowiska. Dodatkowo, odpady były gromadzone w nieuporządkowany, chaotyczny sposób, co skutkowało mieszaniną różnych rodzajów odpadów – to wszystko podał Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.