Według ostatnich danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, polski sektor budowlany doświadcza znacznego ożywienia. Niski poziom bazowy sprzed roku i poprawa sytuacji gospodarczej ogólnie oraz w budownictwie mieszkaniowym dodatkowo napędziły wzrost aktywności w tej dziedzinie.

W poniedziałkowym raporcie GUS zaprezentował najnowsze dane dotyczące produkcji konstrukcyjno-montażowej. W porównaniu rocznym, dynamika tego sektora przyspieszyła we wrześniu 2023 r., osiągając 11,5% z 3,5% zaobserwowanych w sierpniu (w cenach stałych). Te statystyki przekraczają prognozy, które przewidywały wzrost na poziomie 6%. Dane te obejmują przedsiębiorstwa z co najmniej dziesięcioma pracownikami.

Od kilku miesięcy obserwujemy tendencję wzrostową w dynamice produkcji budowlano-montażowej, która odbiła się od najniższych wyników zarejestrowanych na wiosnę tego roku, kiedy to wartości były nawet ujemne. Wrześniowe dane świadczą o tym, że do budowy infrastruktury dołączyło również zwiększenie aktywności w budownictwie budynków i pracach specjalistycznych.

Eksperci z PKO BP zauważyli, że wzrost aktywności w tym sektorze jest głównie napędzany przez pracę w dziedzinie inżynierii lądowej. Analitycy z mBanku stwierdzili, że niska baza z poprzedniego roku oraz korzystne warunki pogodowe także przyczyniły się do wysokiej dynamiki. „Strukturalna sytuacja (wzrost inwestycji w ostatnich kwartałach) również jest pozytywna” – dodali. W przeciwnym kierunku wpływał natomiast efekt statystyczny, wynikający z niekorzystnej różnicy w liczbie dni roboczych, jak zauważyli eksperci Credit Agricole.

W wrześniu 2023 roku największy wzrost rocznej dynamiki produkcji budowlano-montażowej odnotowano w przedsiębiorstwach zajmujących się budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 17,9%), wykonujących prace budowlane specjalistyczne (o 10%) oraz firmach angażujących się w budownictwo budynków (o 3,9%).