Zarząd Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. (PFR) przeszedł reorganizację, jak wynika z niedawnego komunikatu wydanego przez Radę Nadzorczą tej instytucji. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego, Rada Nadzorcza dokonała wyboru członków zarządu PFR na nową, wspólną kadencję, która potrwa pięć lat.

Piotr Matczuk został mianowany na stanowisko prezesa zarządu PFR, natomiast Mariusz Jaszczyk objął funkcję wiceprezesa ds. finansów i rozwoju. Miejsce wiceprezesa ds. inwestycji zajął Mikołaj Raczyński. Jednakże, pozycja wiceprezesa ds. programów rozwojowych pozostała niewypełniona, gdyż odpowiedniego kandydata nie udało się wyłonić podczas procedury konkursowej.

Nowo wybrany zarząd rozpocznie swoją kadencję dzień po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które ma za zadanie zatwierdzić sprawozdanie finansowe PFR S.A. za rok obrotowy 2023.

Piotr Matczuk, nowo mianowany prezes PFR, jest nie tylko postacią znaczącą w sektorze finansowym, ale również posiada bogate doświadczenie zdobyte jako przedstawiciel Międzynarodowej Korporacji Finansowej (IFC), podmiotu będącego częścią Banku Światowego. Jego główna odpowiedzialność polegała na realizacji strategii IFC w Polsce, rozwijaniu biznesu oraz utrzymaniu relacji z partnerami prywatnymi i publicznymi.