Zarząd firmy PKP Cargo, dnia 27 czerwca, złożył formalny wniosek do Sądu Rejonowego w Warszawie. Wniosek odnosi się do zamiaru rozpoczęcia postępowania sanacyjnego dotyczącego spółki – taką informację przekazało PKP Cargo w swoim oficjalnym komunikacie.

Spółka wyjaśniła, że głównym celem złożenia wniosku jest poprawa bieżącej sytuacji finansowej oraz płynnościowej PKP Cargo.

Zarząd podjął decyzję o złożeniu wniosku z myślą o optymalnym interesie spółki oraz jej akcjonariuszy. Zarząd uważa, że proces restrukturyzacji przeprowadzany pod nadzorem sądu pozwoli na utrzymanie ciągłości operacyjnej działalności emitenta, co ma zapewnić jak najkorzystniejsze rezultaty dla wierzycieli, pracowników i akcjonariuszy” – czytamy w oficjalnym komunikacie.