Wiodący przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej, Donald Tusk, udaje się dzisiaj (25 października 2023) do Brukseli. Jego celem jest przekonanie szefowej Komisji Europejskiej, Ursuli von der Leyen, do zaakceptowania faktu, że wystarczającym krokiem do potwierdzenia spełnienia przez Polskę tzw. super kamieni milowych, mogłoby być złożenie ustaw przywracających praworządność sądową.

Podczas tej wizyty w Brukseli, Donald Tusk ma zaplanowane spotkanie nie tylko z Ursulą von der Leyen, ale również z przewodniczącą Parlamentu Europejskiego, Robertą Metsolą. Dodatkowo w najbliższy czwartek (26 października 2023) Tusk weźmie udział w szczycie Europejskiej Partii Ludowej – grupy politycznej, do której przynależy Platforma Obywatelska.

Głównym tematem rozmów Donalda Tuska z liderką KE będzie odblokowanie Krajowego Planu Odbudowy (KPO) oraz innych funduszy spójności przeznaczonych dla Polski na okres 2021-2027. Obecnie dostęp do tych unijnych środków finansowych jest dla Polski ograniczony, głównie z powodu naruszania niezależności wymiaru sprawiedliwości.

Warto dodać, że rząd Zjednoczonej Prawicy dodatkowo skonfliktował się z KE, twierdząc, że Polska nie jest związana Kartą Praw Podstawowych. Jest to kluczowy dokument unijny, ustanawiający prawa i wolności obywatelskie na terenie Unii Europejskiej. Każde państwo członkowskie jest zobowiązane do przestrzegania tych zasad.