Sąd Rejonowy w Warszawie, w swoim niedawnym orzeczeniu, odrzucił wniosek o dokonanie wpisu dotyczącego likwidacji Polskiego Radia do Krajowego Rejestru Sądowego. Informację tę przekazał Maciej Świrski, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Decyzję o nieprzyjęciu wniosku podjął referendarz sądowy podczas tajnego posiedzenia. W spotkaniu, poza członkami Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, udział brali również prokurator generalny Adam Bodnar oraz Filip Wolski, prokurator Prokuratury Regionalnej w Warszawie. Przedmiotem ich deliberacji było rozpatrzenie wniosku o formalne ustanowienie likwidacji Polskiego Radia poprzez jego wpisanie do KRS.

Wyjaśniono, że wniosek o wprowadzenie zmian do rejestru, które miałyby oficjalnie potwierdzić zakończenie działalności spółki, został złożony 28 grudnia. W uzasadnieniu zwrócono jednak uwagę, że mimo iż proces wpisywania ma naturę deklaratywną, to sąd nie jest jedynie biernym wykonawcą – nie pełni wyłącznie funkcji technicznej.