Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest w trakcie opracowywania nowego projektu rozporządzenia. Celem tego dokumentu jest zwiększenie minimalnej płacy dla osób zatrudnionych na stanowiskach samorządowych. Projekt zakłada, że po wprowadzeniu zmian, wynagrodzenia te oscylowałyby w przedziale od 4000 zł do 6200 zł.

Informacje o planowanym projekcie pojawiły się w czwartek na stronie wykazu prac legislacyjnych rządu. Szczegółowo, propozycja dotyczy zmian w rozporządzeniu Rady Ministrów, które reguluje kwestię wynagrodzeń dla pracowników samorządowych. Kluczowy cel nowych przepisów to dostosowanie wynagrodzeń do obecnie obowiązującej minimalnej płacy. Zgodnie z tymi planami, od początku 2024 roku minimalne wynagrodzenie ma wzrosnąć do kwoty 4242 zł, a już w połowie tego samego roku – do kwoty 4300 zł.

Zmiana ta bezpośrednio wpłynie na skomplikowany system wynagradzania w sektorze samorządowym. Obecnie, wysokość pensji zasadniczej zależy od tzw. kategorii zaszeregowania pracownika i wynosi od 3300 zł (dla I kategorii) do 5200 zł (dla XX, czyli najwyższej kategorii). W przypadku wejścia w życie projektowanego rozporządzenia, widełki płacowe uległyby zmianie. Zgodnie z propozycją MRPiPS, nowe minimalne i maksymalne wynagrodzenia oscylowałyby między kwotą 4000 zł a 6200 zł.