Wciąż dostępne są miliardy złotych na wsparcie rolnictwa z funduszu Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Pierwotna kwota, którą minister rolnictwa może przyznać, wynosi 9 mld złotych. Do tej pory, jednak, zdecydował się na wypłatę jedynie 727 mln złotych dla rolników.

Według danych udostępnionych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) komisji sejmowej ds. rolnictwa, trwa obecnie druga rewizja KPO. Celem tej rewizji jest przede wszystkim przedłużenie terminu realizacji inwestycji określonej jako A1.4.1 KPO, a także zwiększenie budżetu na tę inwestycję o dodatkowe 600 mln euro. MRiRW planuje przeznaczyć te środki na różne formy wsparcia dla rolników:

Planowane jest podniesienie budżetu na dofinansowanie zakupu nowoczesnych maszyn i urządzeń rolniczych typu 4.0 przez rolników o kwotę 143,4 mln euro. Zaproponowano też zwiększenie funduszy na wsparcie dla rolników i rybaków, które chcą rozwijać „małe przetwórstwo”, jak produkcja żywności wysokiej jakości, produkty lokalne, sprzedaż bezpośrednia, a także inwestycje w gospodarstwach rolnych, takie jak wymiana dachów – planowane zwiększenie budżetu to 130,1 mln euro.

W 2023 roku planowane jest również zwiększenie budżetu na konkursy dotyczące centrów magazynowo-dystrybucyjnych o dodatkowe 204 mln euro, jak również zwiększenie budżetu na konkursy skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego o 100 mln euro.

MRiRW proponuje także wprowadzenie nowego rodzaju wsparcia dla Ośrodków Doradztwa Rolniczego (ODR-ów) i szkół rolniczych. Wsparcie to miałoby polegać na finansowaniu zakupu maszyn i urządzeń rolnictwa 4.0. Planowany budżet na ten cel to 22,5 mln euro.