W bieżącym roku, beneficjenci świadczeń emerytalnych i rentowych mają szansę na dwukrotną waloryzację swoich środków. Ta sytuacja ma miejsce pod warunkiem, że średnia inflacja osiągnie poziom wyższy, niż 5% w pierwszym półroczu. Kompetentny do spraw rodziny organ ministerialny jest obecnie na etapie finalizowania projektu ustawy, który ma być opublikowany jeszcze w trakcie bieżącego tygodnia. Dodatkowo, „trzynastki” oraz „czternastki” zostaną utrzymane.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) jest na ostatnim etapie prac nad projektem ustawy, którego treść dotyczy drugiej waloryzacji świadczeń emerytalnych i rent. Źródła przekazują nam informacje, jakoby dokument ten miał zostać umieszczony na liście prac legislacyjnych w tym tygodniu, najprawdopodobniej dokładnie 25 stycznia.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, aktualna kierowniczka resortu, poinformowała w ostatni wtorek, że MRPiPS stara się o wprowadzenie mechanizmu drugiej waloryzacji świadczeń emerytalnych i rentowych. Cel jest taki, aby przy określonym poziomie inflacji, waloryzacja była przeprowadzana nie tylko w marcu, ale również raz jeszcze w trakcie roku, na przykład we wrześniu.

Szefowa resortu dodała, że wszystkie dodatkowe świadczenia – „trzynastka”, „czternastka” – zostaną utrzymane. Na te cele zabezpieczone są odpowiednie środki finansowe. Jednakże, nie posiadają one charakteru systemowego i nie zapewniają seniorom stabilności i pewności.