Wiesław Janczyk, członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP), stwierdził w wywiadzie dla OF TV, że polityka poluzowania tarcz antyinflacyjnych prowadzona przez obecny rząd, odbiera Radzie możliwość zniżki stóp procentowych. Wyraził swoje niezadowolenie z sytuacji, gdy realne stopy procentowe w kraju są dodatnie. Przy okazji skrytykował założenia do projektu budżetu na 2025 rok w zakresie dynamiki płac, określając je jako oszczędne.

Na pytanie czy decyzje rządu ograniczają działania RPP w kwestii stóp procentowych, Janczyk odparł: „Potwierdzam, że jest tak jak mówisz. Skala wsparcia dla osób korzystających z różnych źródeł ciepła oraz energii, a także kwestia VAT-u na żywność sprawiają, że nasza prognoza na najbliższe miesiące i nawet na rok 2025, a także na przełom bieżącego roku i nadchodzącego sezonu zimowego, niestety pokazuje inflację znacznie przekraczającą nasz cel. To ukazuje trudną pozycję, w której znajdujemy się jako RPP” – komentował Janczyk.

Dodał: „Powód, dla którego utrzymujemy stopy procentowe powyżej inflacji, co skutkuje dodatnimi realnymi stopami procentowymi, jest dla mnie nieakceptowalny. To zwiększa koszty korzystania z kapitału, co jest przeciwnością do mojej preferencji promowania osób, które umiejętnie korzystają z kapitału. Dostęp do taniego finansowania powinien być czynnikiem bezwzględnie wspierającym wzrost PKB i budowanie dobrobytu”.

Janczyk określił również propozycje zawarte w projekcie budżetu na 2025 rok dotyczące dynamiki płac i proponowanej podwyżki płacy minimalnej jako „oszczędne”. Rząd przewiduje na 2025 rok wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 7,1%, a płacy minimalnej o 7,6%.