Wśród państw biorących udział w Sojuszu Północnoatlantyckim, Polska jest na pierwszej pozycji jeśli chodzi o wydatki na obronę. W roku 2023, stolica Polski, Warszawa, przeznaczyła na ten cel 3,9 proc. PKB. Dane te zostały opublikowane w piątek przez agencję informacyjną Belga, która powołała się na statystyki niemieckiego Instytutu Badań nad Gospodarką (ifo).

Agencja Belga przypomniała, że NATO wymaga od wszystkich swoich członków wydatkowania co najmniej 2 proc. PKB rocznie na cele związane z obronnością. Z raportu ifo wynika, że spośród 25 badanych krajów (obecnie w Sojuszu jest 31 państw) jedynie 10 spełniło to wymaganie.

„Polska z wynikiem 3,9 proc. PKB jest na czele listy, po niej plasują się Grecja (3 proc.) i Estonia (2,7 proc.). Pozostałe kraje, które osiągnęły cel to Finlandia, Węgry, Łotwa, Litwa, Rumunia, Słowacja oraz Wielka Brytania” – informuje Belga.

Na drugim biegunie mamy kraje takie jak Belgia (1,1 proc.) i Luksemburg (0,7 proc.), które przeznaczają na obronność najmniej środków.