W dniu wczorajszym miało miejsce pierwsze spotkanie ministrów ds. energii od czasu, gdy funkcję prezydenta Unii Europejskiej przejęła Hiszpania. Było to również drugie spotkanie tej rangi od lipca tego roku. Celem zebrania było rozwiązanie konfliktu trwającego już wiele miesięcy dotyczącego nowych regulacji na wspólnym rynku energetycznym. Wicepremier Hiszpanii, Teresa Ribera, przy dołączaniu do dyskusji, wyraziła optymistyczną wiarę w osiągnięcie porozumienia, mimo istniejących różnic poglądów między Niemcami a Francją.

Komisarz ds. energii, Kadri Simson, również wyrażała przekonanie o możliwości osiągnięcia kompromisu, choć zdawała sobie sprawę, że proces ten może zająć sporo czasu. Podkreśliła także, że obecne spotkanie ministrów może być ostatnią okazją do przeprowadzenia reformy przed nadchodzącymi eurowyborami w przyszłym roku. Aby reforma mogła zostać wprowadzona na czas, ostateczna wersja nowych przepisów musi zostać uzgodniona i przyjęta przez państwa członkowskie oraz Parlament Europejski nie później niż do kwietnia przyszłego roku.