Już od poniedziałku wieczorem 16 października 2023 roku niemiecka policja rozpoczęła przeprowadzanie kontroli na granicy swojego kraju z Polską, Czechami i Szwajcarią. Kontrole te mają trwać przez okres dziesięciu dni i zostały zainicjowane w dwóch landach – Brandenburgii i Saksonii. Podjęcie takiego działania nastąpiło tuż po tym, jak minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser przekazała informację o kontroli granic Komisji Europejskiej.

Wcześniej Nancy Faeser, po długim procesie wahania, zdecydowała się poinformować Komisję Europejską o kontroli granic z Polską, Czechami i Szwajcarią. Decyzja ta była reakcją na niezadowalający stan rzeczy na tej płaszczyźnie.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Niemiec, tymczasowe kontrole na granicy z Austrią, które zostały wprowadzone już w 2015 roku, zostaną przedłużone o kolejny pół rok. Tę decyzję minister Faeser tłumaczyła koniecznością ograniczenia nielegalnej migracji oraz dążeniem do „jeszcze większego zwalczania przemytu migrantów”, jak to zostało określone w komunikacie wydanym przez resort.