Unia Europejska domagała się tego od Polski. PiS zwlekał z wprowadzeniem nowych rozwiązań, ale w końcu przystał na unijne nalegania. 17 września prezydent Andrzej Duda powołał 11 sędziów, którzy zasiądą w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej. Sędziowie zostali wyznaczeni spośród sędziów pracujących w Sądzie Najwyższym.

Czym jest Izba Odpowiedzialności Zawodowej?

Izba Odpowiedzialności Zawodowej jest organem Sądu Najwyższego, utworzonym w miejscu istniejącej niegdyś Izby Dyscyplinarnej. Ma być to organ samokontroli SN. Prezydent Duda wybrał sędziów do Izby Odpowiedzialności z szerokiej listy kandydatów, na której widniały 33 nazwiska. Wcześniej tymczasowo organ był tworzony przez 5 sędziów. W chwili obecnej kierownictwo w Izbie pełni przejściowo pierwsza prezes Sądu Najwyższego, Małgorzata Manowska.

Wymogi UE

Kiedy Prawo i Sprawiedliwość zlikwidowało Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego, Unia Europejska zażądała, aby przy polskim SN powstał inny organ kontrolny. Urzędnicy unijni wypowiedzieli się, iż jest to warunek konieczny do wypłaty funduszy z KPO. Jednakże, pomimo że Izba Odpowiedzialności już działa, UE uważa, że Polska nie postawiła jeszcze tzw. kamieni milowych. W takim tonie wypowiadała się chociażby szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Aby Polska otrzymała pieniądze z KPO powinna najpierw przywrócić do orzekania tych sędziów, których wcześniej zawiesiła Izba Dyscyplinarna. Ale to nie wszystko. Polscy sędziowie SN mają mieć możliwość podważania statusu sędziowskiego innej osoby bez ryzyka poniesienia odpowiedzialności i konsekwencji dyscyplinarnych. Dopiero wtedy fundusze będą mogły trafić do naszego kraju.

Lista powołanych sędziów

Andrzej Duda powołał 11 sędziów do Izby Odpowiedzialności Zawodowej, a są to: Tomasz Demendecki, Paweł Wojciechowski, Marek Zbigniew Dobrowolski, Maria Agnieszka Szczepaniec, Paweł Jan Grzegorczyk, Krzysztof Mirosław Staryk, Zbigniew Korzeniowski, Barbara Skoczkowska, Wiesław Stanisław Kozielewicz, Marek Marian Siwek oraz Marek Marian Motuk.