Podczas wywiadu Mirosław Czekaj, pełniący obecnie funkcję prezesa Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), podkreślił determinację instytucji w dążeniu do jak najszybszego uruchomienia dostępnych środków. Czekaj nie ukrywa, że istnieje pewne ryzyko nie wydania wszystkich funduszy w założonym czasie, jednak zapewnia, że BGK podejmie wszelkie kroki, aby je zredukować.

Prezes BGK podzielił się także kilkoma ważnymi informacjami na temat planów instytucji:

Po pierwsze, połowa polskiej transzy Krajowego Planu Odbudowy (KPO) ma zostać przeznaczona na modernizację energetyki, rozwój morskich farm wiatrowych oraz zieloną transformację miast, a BGK będzie pełnił rolę pośrednika w wydatkowaniu tych funduszy.

Po drugie, Czekaj mówi o planowanej konsolidacji finansów publicznych, w tym środków zgromadzonych w BGK. Proces ten ma zostać rozłożony w czasie, aby nie wpływać negatywnie na zdolność wydatkową Polski, zwłaszcza w zakresie obronności. Konsolidacja będzie również wiązała się z reformami fiskalnymi prowadzonymi na szczeblu Unii Europejskiej.

Po trzecie, prezes BGK informuje o kontynuacji realizacji Programu Inwestycji Strategicznych, który umożliwia samorządom przeprowadzanie lokalnych inwestycji.

Wreszcie, Czekaj zdradził, że BGK współpracuje z Ministerstwem Finansów w ramach emisji obligacji. Z jego słów wynika, że część środków z polskiej transzy KPO wyrażona w euro może nie być przeliczona na złote.