Informacje przekazane przez Kancelarię Prezydenta w dniu 29 maja 2024 r. potwierdziły, że prezydent Andrzej Duda odmówił podpisania nowelizacji ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych. Nowelizacja ta miała na celu uznanie języka śląskiego za regionalny.

Według komunikatu udostępnionego na platformach społecznościowych, Andrzej Duda nie przychylił się do aktu prawnego z 26 kwietnia 2024 r., który przyznawał status języka regionalnego śląskiemu. Prezydent zdecydował o przekazaniu ustawy do Sejmu w celu jej ponownego omówienia.

Sprawozdanie z głosowania przeprowadzonego w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej 26 kwietnia pokazało, że 236 parlamentarzystów poparło projekt ustawy, 186 było przeciwnych, a 5 posłów wstrzymało się od głosu.

Nowelizacja ustawy miała umożliwić wpisanie języka śląskiego do ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych jako drugiego obok kaszubskiego języka regionalnego. Takie rozwiązanie dawało perspektywę wprowadzenia nauczania języka śląskiego w szkołach jako przedmiotu dodatkowego oraz umieszczania dwujęzycznych tablic z nazwami miejscowości, w których ponad 20% mieszkańców posługuje się tym językiem.

Nowelizacja przewidywała również wsparcie finansowe dla działań mających na celu zachowanie języka śląskiego. Ponadto zakładała także wprowadzenie do Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych dwóch reprezentantów osób mówiących w języku śląskim.