Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Prokurator Generalny Adam Bodnar we współpracy z pełniącym obowiązki Prokuratora Krajowego, Jackiem Bilewiczem, podjął decyzję o odwołaniu dziesięciu prokuratorów na szczeblu regionalnym i okręgowym. Zmiany te mają za zadanie „przywrócić służbę prokuratury w ręce obywateli”, jak zostało podkreślone w komunikacie.

Ten krok jest kolejnym działaniem ministra sprawiedliwości, polegającym na odwoływaniu urzędników prokuratury powołanych podczas kadencji rządu Prawa i Sprawiedliwości.

Informacja o tych zmianach ukazała się w poniedziałek na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Przedstawiono tam listę dziesięciu osób, które straciły swoje stanowiska. Wprowadzenie do listy brzmiało: „Prokurator Generalny Adam Bodnar, w ścisłej współpracy z p.o. Prokuratorem Krajowym Jackiem Bilewiczem, konsekwentnie wprowadzają zmiany w strukturach Prokuratury, mające na celu zwrócić tę służbę w ręce obywateli”.