Coroczne aktualizacje kwoty zasiłku dla osób pozostających bez pracy są dokonane zgodnie z poziomem inflacji, obliczanym jako średnia roczna wartość. W roku 2024 przewiduje się kolejną, dwucyfrową korektę tej kwoty. Ta nie będzie wprowadzona na początku roku, jak to ma miejsce w większości przypadków, ale odbędzie się kilka miesięcy później.

W Polsce od ponad dwóch lat odczuwamy skutki wysokiej inflacji. Pomimo tego, że najnowsze dane od Głównego Urzędu Statystycznego wskazują na znaczne spowolnienie tempa wzrostu cen, to początek roku charakteryzował się innym trendem. Może to sugerować, że w perspektywie całego roku ceny produktów konsumenckich wzrosną o więcej niż 10 procent.

Takie zjawisko bezpośrednio wpływa na waloryzację różnego rodzaju świadczeń. Efekty inflacji są rekompensowane między innymi emerytom, rencistom czy też pracownikom. W przypadku pracowników, przepisy prawne określają, że jeżeli tempo wzrostu cen w ciągu roku przekracza 5 procent, konieczne są dwie podwyżki płacy minimalnej w ciągu 12 miesięcy. Taka sytuacja najprawdopodobniej będzie miała miejsce w 2024 roku.