W najbliższy weekend nadejdzie moment, kiedy zacznie obowiązywać czas zimowy. Dokładnie w nocy przełomowej między sobotą 28 października a niedzielą 29 października, nadszedł moment, aby cofnąć wskaźniki zegarów o jedną pełną godzinę – z godziny 3.00 na 2.00. To naturalnie skutkuje tym, że nasz sen będzie trwał o godzinę dłużej! Należy pamiętać, że co najmniej przez kolejne trzy lata będziemy musieli kontynuować ten rytuał przestawiania zegarów.

Obowiązywanie czasu zimowego wprowadza się zawsze w ostatni weekend października – konkretnie w nocy z soboty na niedzielę. W tym roku chodzi o noc między 29 a 30 października. W przypadku czasu letniego, jego wprowadzenie następuje w ostatni weekend marca – również w nocy przechodzącej z soboty na niedzielę.

Mimo że politycy od dłuższego czasu sugerują możliwość rezygnacji ze zmiany czasu, do tej pory nie doszło do realizacji tych deklaracji i najprawdopodobniej nie odbędzie się to w najbliższym czasie. W roku 2019 Parlament Europejski zasugerował możliwość zaprzestania zmiany czasu na terenie Unii Europejskiej, wskazując rok 2023 jako potencjalny termin tej zmiany. Jednakże, w marcu 2022 roku premier Mateusz Morawiecki podpisał rozporządzenie odnośnie wprowadzania i wycofywania czasu letniego środkowoeuropejskiego na lata 2022–2026. Zgodnie z treścią tego dokumentu, co najmniej przez kolejne trzy lata (nie licząc obecnego roku) będziemy musieli kontynuować praktykę przestawiania zegarów.