Unia Europejska przyjęła nowe rozporządzenia, które mają na celu wzmocnienie ochrony Unii oraz jej państw członkowskich przed sytuacjami wymuszania ekonomicznego ze strony państw trzecich. Wymuszenie ekonomiczne występuje, gdy państwo trzecie próbuje wywierać nacisk na Unię lub jej państwo członkowskie poprzez działania lub zagrożenia działaniami wpływającymi na handel lub inwestycje, w zamyśle skłaniając do podejmowania określonych decyzji.

Nowo wprowadzone regulacje, zwane instrumentem ochronnym przeciwko wymuszeniu, mają na celu odstraszyć państwa trzecie od działań skierowanych przeciwko UE lub jej krajom członkowskim. Przepisy te mają służyć deeskalacji napięć i skłonić państwa trzecie do rezygnacji z wykorzystywania metod wymuszenia w sektorach handlu i inwestycji, preferując dialog.

W przypadku niepowodzenia tych środków, Unia Europejska ma możliwość przyjęcia środków zaradczych. Mogą to być restrykcje handlowe, takie jak podwyższenie ceł, zaostrzenie zasad importu i eksportu, ograniczenia w handlu usługami czy też restrykcje dotyczące bezpośrednich inwestycji zagranicznych czy zamówień publicznych.

Hector Gomez Hernandez, pełniący obowiązki hiszpańskiego ministra przemysłu, handlu i turystyki, wyraził przekonanie, że nowe przepisy uczynią Unię Europejską silniejszym i bardziej suwerennym podmiotem handlowym. Jego zdaniem, UE będzie lepiej przygotowana do odstraszania państw trzecich od stosowania środków wymuszenia w handlu, a jeśli zajdzie taka potrzeba – również do skutecznego przeciwdziałania takim działaniom.