Rosja wystosowała apel do społeczności międzynarodowej aby wszystkie kraje ratyfikowały traktat o zakazie prób z bronią jądrową. Wielu komentatorów geopolityki jest tym ruchem zaskoczonych, ponieważ to wielokrotnie z Kremla padały groźby jej użycia.

Przywołany przez Federację traktat Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty CNBT zakłada wprowadzenie globalnego całkowitego zakazu przeprowadzania prób z bronią jądrową we wszystkich rodzajach przestrzeni, zarówno w atmosferze, w kosmosie, pod wodą jak i pod ziemią. Dokument ten ratyfikowany został dotychczas przez 173 kraje, jednak nie wszedł ostatecznie nigdy w życie, ponieważ nie ratyfikowały go Stany Zjednoczone, Chiny, Egipt, Izrael oraz Iran. Nie podpisały z kolei takie kraje jak Indie, Pakistan i Korea Północna.

Rosja apeluje w sprawie traktatu

Rosja domaga się, aby traktat CTBT przyjęty w roku 1996 zaczął w końcu obowiązywać, w tym celu rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, którym kieruje Siergiej Ławrow zaapelowało do krajów, które tego dotąd nie uczyniły, o podpisanie i ratyfikowanie traktatu, aby mógł on zacząć faktycznie obowiązywać stając się wiążącym od strony prawa międzynarodowego.

Według Rosji jednostronne deklaracje i zapewnienia poszczególnych państw nie są wystarczające. Rosyjskie władze przekonują, że tylko przyjęcie dokumentu przez każdy kraj świata pozwoli zapewnić pokój sprawiając, że żadne próby atomowe faktycznie nie będą więcej przeprowadzane.

Rosja jest szczególnie mocno zaniepokojona tym, że dotąd porozumienia o całkowitym zakazie prób jądrowych nie podpisały Stany Zjednoczone, które oprócz Chin są jedynym światowym mocarstwem jądrowym, które dotąd tego nie uczyniło. Politycy rosyjscy powtarzają, że fakt ten, a także kolejne odmowy ratyfikacji porozumienia są szczególnym powodem do niepokoju.

Moskwa uważa, że traktat CTBT powinien być przekształcony w pełni sprawny i działający prawny mechanizm o zasięgu globalnym, który pozwoli wprowadzić faktyczny zakaz prób jądrowych. Dlatego też, jak przekazało rosyjskie MSZ, Federacja Rosyjska wzywa do „natychmiastowego podpisania i ratyfikowania traktatu” wszystkie kraje, które dotąd tego nie uczyniły. Oświadczenie opublikowane zostało w poniedziałek 29 sierpnia w związku z Międzynarodowym Dniem Sprzeciwu wobec Prób Jądrowych.