Przetargi na konstrukcję dwóch sekcji nowej drogi ekspresowej S8 blisko Wrocławia zostały zakończone decyzją Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Całość inwestycji przewiduje stworzenie 21,3 km trasy od Kobierzyc do Jordanowa Śląskiego.

GDDKiA poinformowała na swojej stronie internetowej, że jeśli nie zostaną zgłoszone żadne odwołania i po zakończeniu kontroli preliminarnej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, planuje podpisać umowę z wykonawcami najpóźniej w czwartym kwartale bieżącego roku.

W wyniku finalizacji dwóch przetargów powstaną dwa odcinki drogi ekspresowej S8: pierwszy o długości 7,5 km od Kobierzyc Północ do Kobierzyc Południe oraz drugi odcinek od Kobierzyc Południe do Jordanowa Śląskiego o długości ok. 13,8 km. Realizowane projekty zakładają budowę dwupasmowej drogi ekspresowej, obiektów inżynieryjnych, systemu odwodnienia i oświetlenia, a także montaż urządzeń ochrony środowiska, w tym ekranów akustycznych. Przewiduje się także stworzenie przejść dla zwierząt oraz system zarządzania ruchem.

W każdym z przetargów wpłynęło 12 ofert. Pierwszy odcinek za kwotę niemal 310 mln zł wybuduje firma Strabag, drugi za niewiele ponad 401 mln zł firma Porr. Wykonawcy mają 39 miesięcy na realizację projektu według systemu „Projektuj i buduj”, nie uwzględniając okresów zimowych.

Decyzja dotycząca wykonawcy trzeciego odcinka od Jordanowa Śląskiego do Łagiewnik Zachód, o długości 11,2 km, nadal jest w toku, a wpłynęło na nią 13 ofert. GDDKiA zapowiedziała, że ogłoszone zostaną kolejne przetargi na odcinki od Łagiewnik do Barda w ciągu tego roku. Odcinek od Barda do Kłodzka jest nadal na etapie przygotowań, a wniosek o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych nie został jeszcze złożony.

GDDKiA wyjaśniła, że docelowo droga ekspresowa S8 zostanie zbudowana na 87-kilometrowym odcinku drogi od Wrocławia do Kłodzka, jako przedłużenie trasy kończącej się przy Magnicach koło Kobierzyc. W przyszłości planuje się rozbudowę odcinka między węzłem Kobierzyce Północ a węzłem Łagiewnikami Zachód o trzeci pas ruchu, wykorzystując do tego celu rezerwę w pasie rozdziału.

Kończenie całej inwestycji (Wrocław – Kłodzko) oraz oddanie trasy do użytku są planowane na lata 2028-2033. W Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. zapisano również realizację dalszego przebiegu S8, od Kłodzka do Boboszowa i granicy z Czechami.