Rząd zapowiedział przedłużenie działania tarczy antyinflacyjnej. Szczegóły zawarto w projekcie zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z jej zapisami tarcza antyinflacyjna działać będzie do końca roku, do 31 grudnia 2022 roku.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała o przyjęciu na ostatnim posiedzeniu projektu zmian „ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw”, który przedłożony został przez ministra finansów.

Przedłużenie tarczy inflacyjnej – plany rządowe

W projekcie rząd zawarł zapisy wydłużające obowiązywanie tarczy antyinflacyjnej z 31 października do 31 grudnia, czyli o okres 2 miesięcy. Tarcza antyinflacyjna zakłada utrzymanie obniżonej stawki VAT na żywność, paliwa silnikowe, gaz ziemny, energię elektryczną i cieplną, nawozy oraz inne środki wspomagające produkcję rolniczą. Dłuższy okres obowiązywania dotychczasowych zapisów spowoduje, że do budżetu państwa trafi o 4,8 mld zł mniej. Przygotowany projekt ma też na celu poprawę i udoskonalenie przepisów związanych z opodatkowaniem dochodów osób prawnych, przez co będą one bardziej przejrzyste a jednocześnie zapewnią lepszą ich efektywność.

W szczegółach wydłużenie obniżonych stawek podatku VAT oznacza, że podstawowe produkty żywnościowe są zwolnione z podatku VAT zamiast 5 %, stawka dla gazu ziemnego także będzie zerowa zamiast 8 %, stawka podatku dla energii elektrycznej utrzymana zostanie na obniżonym z 23 % poziomie 5 %.

Utrzymany będzie także VAT na ciepło systemowe na poziomie 8 %. Taki sam poziom obowiązywał będzie na paliwa silnikowe przy normalnej stawce wynoszącej 23 %. Ponadto sprzedaż części paliw będzie wyłączona z obowiązku zapłaty podatku handlowego. Utrzymana zostanie zerowa stawka VAT na nawozy oraz część środków wspomagających produkcję rolniczą z dotychczasowych 8 %. Dodatkowo akcyza na energię elektryczną, część paliw silnikowych oraz lekkich olejów opałowych będzie utrzymana na poziomie minimum unijnego.