Sąd Najwyższy wyraził swoje stanowisko na temat wypowiedzi Szymona Hołowni. Aleksander Stępkowski, rzecznik tego najwyższego organu sądownictwa, podkreślił, że publiczne stwierdzenia marszałka Sejmu dotyczące działań Sądu Najwyższego w obszarze mandatów poselskich Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika były dalekie od prawdy.

Publicznie dostępne oświadczenie rzecznika Sądu Najwyższego pojawiło się na oficjalnej stronie tej instytucji. Dotyczyło ono słów Szymona Hołowni, które padły 24 stycznia. Marszałek Sejmu odnosił się do listu, który otrzymał od Piotra Prusinowskiego, prezesa Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Aleksander Stępkowski wytknął marszałkowi Hołowni wprowadzanie opinii publicznej w błąd. Według jego oceny, słowa Hołowni były nie tylko nieprawdziwe, ale też miały podwójnie mylący charakter. Stępkowski nawiązał do sprawy z 21 grudnia, gdzie Hołownia kontrolował legalność postanowienia dotyczącego wygaśnięcia mandatów poselskich Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.