Stalexport Autostrada Małopolska, odpowiedzialna za utrzymanie i obsługę autostrady A4 na odcinku między Katowicami a Krakowem, wystosowała oficjalny wniosek o zwiększenie stawek opłat za korzystanie z tego odcinka autostrady dla wszystkich typów pojazdów. Planuje wprowadzić nowe ceny począwszy od 1 kwietnia bieżącego roku. Koszt przejazdu samochodem osobowym ma wzrosnąć z 15 zł do 16 zł. Podniesienie cen spółka tłumaczy koniecznością pokrycia rosnących wydatków inwestycyjnych, które niewątpliwie związane są z końcem trwającej umowy koncesyjnej, który nastąpi w roku 2027.

Mimo zmiany stawek, obecnie obowiązujące rabaty dla motocykli oraz pojazdów kategorii 2 i 3 będą nadal utrzymane. Nowa wysokość bonifikat zostanie ustalona po konsultacjach z Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad. Na dzień dzisiejszy, motocykle korzystają z ponad 50% zniżki, natomiast pojazdy kategorii 2 i 3 otrzymują bonifikatę przekraczającą 40%.

Obowiązki zarządcy autostrady, wynikające z umowy koncesyjnej, to m.in. przekazanie odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków w doskonałym stanie technicznym po wygaśnięciu koncesji w 2027 roku. Z tego powodu konieczne są liczne prace utrzymaniowe, budowlane i remontowe, intensyfikowane w ostatnich trzech latach trwania umowy. Do najważniejszych należy wymiana nawierzchni na całej długości koncesyjnego odcinka A4 oraz remonty mostów i wiaduktów. Warto podkreślić, że koszty usług budowlanych wzrosły o 26% w ciągu ostatnich dwóch lat, a ceny asfaltu niemal o 50%.