Unia Europejska ustanowiła w poniedziałek nowy zestaw sankcji przeciwko Rosji, który jest jej czternastym tego rodzaju działaniem. Zgodnie z nowymi restrykcjami, sankcje dotkną 116 osób oraz instytucji odpowiedzialnych za naruszanie suwerenności i niezawisłości Ukrainy. Dodatkowo pakiet zawiera zakaz przeładowywania ciekłego gazu ziemnego (LNG) pochodzącego z Rosji na terenie Unii Europejskiej.

Decyzja o wprowadzeniu nowych sankcji została podjęta podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej, które odbyło się w Luksemburgu.

Josep Borrell, Wysoki Przedstawiciel UE ds. Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, skomentował nowe sankcje mówiąc: „Nasze dotychczasowe działania sankcyjne już znacząco osłabiły rosyjską gospodarkę i uniemożliwiły Putinowi dalsze niszczenie Ukrainy, mimo że Rosja nadal prowadzi nielegalną agresję skierowaną przeciwko cywilom i infrastrukturze cywilnej. Czternasty pakiet sankcji pokazuje naszą jedność w dążeniu do wsparcia Ukrainy i ograniczenia przestępczych działań Rosji skierowanych przeciwko obywatelom Ukrainy, w tym wszelkich prób obejścia środków wprowadzonych przez UE”.

Inną kluczową częścią nowych restrykcji jest próba zmniejszenia dochodów, jakie Rosja uzyskuje z eksportu i transportu LNG. Unia Europejska zabroniła teraz wszystkich usług przeładunku rosyjskiego LNG na swoim terytorium. To oznacza, że zarówno przeładunki z jednego statku na inny, jak i przeładunki z statku na ląd są teraz zakazane. Ten zakaz nie dotyczy bezpośredniego importu – obejmuje jedynie reeksport do krajów trzecich za pośrednictwem UE.

W pakiecie znajdują się również sankcje uniemożliwiające dostarczanie towarów, technologii i usług, które byłyby wykorzystywane do realizacji rosyjskich projektów LNG w trakcie ich budowy, takich jak Arctic LNG 2 i Murmansk LNG.

Na koniec, Unia Europejska wprowadziła zakaz transakcji z określonymi instytucjami finansowymi i firmami dostarczającymi kryptowaluty zlokalizowanymi poza UE, które pomagają w transakcjach wspierających rosyjski przemysł obronny. Dotyczy to eksportu, dostawy, sprzedaży, transferu lub transportu do Rosji towarów i technologii o podwójnym zastosowaniu, towarów strategicznych, sprzętu wojskowego, broni palnej i amunicji.