Wytrzymałość polskiej gospodarki w obliczu recesji jest ewidentna, co potwierdzają statystyki dotyczące rynku pracy. Odnotowano najniższą stopę bezrobocia od trzech dekad, utrzymującą się na stabilnym poziomie z poprzedniego miesiąca, co wynika z danych zaprezentowanych przez Główny Urząd Statystyczny.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonych w poniedziałek rano, stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce wyniosła 5,4% w lutym 2024 roku, utrzymanie status quo w porównaniu z poprzednim miesiącem. Ten rezultat okazał się lepszy od przewidywań ekonomistów, którzy oczekiwali niewielkiego wzrostu do 5,5%.

Publikacja ta jest zgodna z wcześniejszymi oszacowaniami przedstawionymi przez Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej. Zgodnie z tymi danymi, stopa bezrobocia w lutym znacznie przekroczyła oczekiwania, wynosząc 5,4%, podczas gdy prognozy sugerowały wzrost do 5,5%.

Statystyki GUS opublikowane w poniedziałek pokazują, że stopa bezrobocia spadła o 0,2 punktu procentowego w skali roku. Porównując z najniższym poziomem zarejestrowanym w listopadzie, wskaźnik ten wzrósł o 0,4 punktu procentowego. Ten wzrost jest naturalny i wynika z czynników sezonowych, takich jak mniejsze zapotrzebowanie na pracę podczas zimy.