W ostatnim ogłoszeniu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego (PKO BP), Szymon Midera został wyznaczony jako kandydat na prezesa zarządu banku. Do skutecznego mianowania potrzebna jest jeszcze akceptacja Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Od przeszło miesiąca w PKO BP brakowało lidera, a stanowisko prezydenta pozostawało puste. Dawid Szwed, który pełnił tę funkcję poprzednio, podjął decyzję o rezygnacji z tej roli 7 lutego, a oficjalnie opuścił swoje stanowisko tydzień później.

W komunikacie wydanym w poniedziałek (25 marca), bank poinformował, że Rada Nadzorcza powołała nowy zarząd. Nominacja Szymona Midera na prezesa zarządu została ogłoszona, a jako wiceprezesi zostały wybrane: Ludmiła Falak-Cyniak, Krzysztof Dresler i Piotr Mazur. Wszystkie te nominacje są przeznaczone na nową, wspólną kadencję trwającą trzy lata, która ma rozpocząć się 26 marca 2024 roku.