Dzisiaj zakończyło się 2. w tym roku posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Przypomnijmy, że wraz z początkiem roku 2023 RPP powróciła do posiedzeń dwudniowych. Ma to zapewnić możliwość głębszej dyskusji nad bieżącą sytuacją ekonomiczną kraju. Posiedzenia rady zwoływane na początku roku są nieco inne niż, te które odbywają się w kolejnych miesiącach. Jest to związane z faktem, że Główny Urząd Statystyczny nie podał jeszcze danych odnośnie inflacji za styczeń. Wynika to z corocznych korekt jakie analitycy przeprowadzają w składzie koszyka inflacyjnego, tak aby ten możliwe jak najlepiej oddawał strukturę wydatków przeciętnego Polaka. Jednak większość ekspertów jest zdania, że w stosunku do grudnia odczyt rocznej zmiany cen wzrośnie. Mimo, iż daleko do sprowadzenia inflacji do celu NBP Rady Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie.

Bez zaskoczenia

Decyzja podjęta przez gremium ekonomistów i bankierów raczej nie jest zaskoczeniem dla rynku. Większość analityków obstawiała kolejny miesiąc bez nawet kosmetycznej podwyżki stóp procentowych. To oznacza, że już od 5 miesięcy RPP nie zaostrza polityki finansowej i przygląda się z boku sytuacji ekonomicznej kraju. W komunikacie po posiedzeniu RPP wskazuje na spowolnienie gospodarcze, które dotknęło praktycznie cały świat w IV kwartale 2022 roku. Oczywiście jako kluczowy czynnik wskazuje napaść Rosji na Ukrainę, która ma ogromny wpływ na ceny energii.

W oczekiwaniu na marzec

Analitycy rynkowi z dużym wyprzedzeniem przewidywali, iż stopy w lutym nie ulegną zmianie. Jednocześnie wskazują, że najbliższe posiedzenie będzie niezwykle ciekawe. Tradycyjnie już w marcu NBP przedstawi kolejne projekcje dotyczące przyszłej inflacji i PKB. Rynek oczekuje, że dane te w połączeniu z odczytami inflacji za styczeń i luty mogą wpłynąć na decyzje Rady. Wiele wskazuje na to, iż mimo że inflacja będzie spadać to proces dezinflacyjny będzie przebiegał powoli. Ponadto ekonomiści najczęściej wskazują scenariusz, w którym inflacja bazowa pozostaje wysoka co odsuwa w czasie potencjalną obniżkę stóp procentowych.