Aktualności, Ze świata
Braki paliwa we Francji – problem dotyczy jednej trzeciej stacji benzynowych