Aktualności, Z kraju
Szkoły przygotowują się na naukę zdalną – powodem brak ogrzewania