Rozliczanie PIT-37 nie musi być wcale skomplikowane – wystarczy poznać kluczowe terminy i zasady. Warto także dowiedzieć się kilku innych rzeczy. Zgromadzona wiedza pozwoli wówczas uniknąć potencjalnych pułapek i sprawi, że cały proces przebiegnie gładko i bez stresu. Od czego zacząć?

Kiedy należy złożyć PIT-37?

Terminy składania deklaracji PIT-37 są ściśle określone przez prawo podatkowe i zależą od wybranej metody rozliczenia. Dla większości podatników ostateczną datą jest 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Dotyczy to formularzy papierowych i elektronicznych.

Warto zaznaczyć, że cały proces jest ułatwiony w przypadku rozliczania się za pomocą internetu – głównie ze względu na istnienie platformy e-Urząd Skarbowy, która przyspiesza wysyłkę deklaracji i automatycznie oblicza należny podatek (ponadto minimalizuje ryzyko wystąpienia błędów).

Należy być świadomym, że w niektórych sytuacjach terminy mogą ulegać zmianom. Przykładowo w latach poprzednich urzędy skarbowe przedłużały terminy składania pism np. ze względu na pojawienie się pandemii COVID-19. Dlatego zalecane jest, aby zawsze sprawdzać aktualne informacje na stronie Ministerstwa Finansów lub bezpośrednio w urzędzie skarbowym. To kluczowe, by uniknąć potencjalnych kar i odsetek za zwłokę.

Czego trzeba się dowiedzieć jeszcze przed wypełnieniem np. PIT-37?

Konieczne będzie prawidłowe zrozumienie własnej sytuacji – obejmuje to właściwe rozpoznanie źródła dochodów. Do szczególnie popularnych można zaliczyć:

 • umowy o pracę;
 • umowy-zlecenie;
 • działalności gospodarcze;
 • wynajem nieruchomości.

Następnie należy zaznajomić się z dostępnymi ulgami i odliczeniami podatkowymi. Wszystkie z nich obniżają wysokość należnych kwot. Podatnicy mogą skorzystać z ulg:

 • na dzieci;
 • rehabilitacyjnych;
 • związanych z darowiznami na cele charytatywne;
 • spowodowanych odliczeniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Zainteresowani muszą jednak sprawdzić warunki ich przyznawania i zapewnić potrzebne dokumenty potwierdzające wiarygodność wydatków. Niespełnienie tego może zostać odebrane jako chęć popełnienia przestępstwa podatkowego.

Na sam koniec warto zapoznać się dokładnie ze wszystkimi dostępnymi informacjami na temat np. PIT-37 (ale również i wszystkich innych rodzajów deklaracji). Znaleźć je można m.in. na stronie internetowej https://www.pit.pl/pit-37-online/. Co ważne, należy korzystać wyłącznie z wiarygodnych witryn sieciowych. Bywa, że zapoznanie się zawczasu z instrukcją wypełniania formularza znacznie obniża ilość popełnianych błędów.

Jak prawidłowo wypełnić i złożyć PIT-37?

Proces ten można podzielić na kilka podstawowych kroków. Ważne etapy to:

 • zebranie niezbędnych dokumentów;
 • wybranie metody składania PIT-37 (tradycyjnie lub internetowo);
 • wypełnienie wniosku;
 • złożenie formularza;
 • odbiór potwierdzenia złożenia formularza.

Za szczególnie ważny można uznać ostatni podpunkt. Potwierdzenie nadania stanowi niezbity dowód na to, że deklaracja podatkowa została złożona i kiedy dokładnie to nastąpiło. W przypadku ewentualnych sporów z urzędem skarbowych (dotyczących przestrzegania terminowości) to właśnie ten dokument okazuje się kluczowym elementem obrony.

To istotne zwłaszcza w kontekście formularzy wysyłanych pocztą. Mogą one zaginąć z powodu zagubienia korespondencji oraz wystąpienia innych rodzajów problemów logistycznych.

Papier czy elektronika? Porównanie sposobów składania deklaracji

Deklarację podatkową można złożyć na trzy różne sposoby:

 • internetowo;
 • poprzez wysłanie pocztą;
 • poprzez wizytę w urzędzie skarbowym.

Zalecana metoda to wykonanie tego zadania online. To dlatego, że umożliwia ona rozliczenie z urzędem z dowolnego miejsca. Witryna e-Urzędu Skarbowego zapewnia intuicyjne kroki prowadzące przez cały proces, włączając w to automatyczne obliczanie należnego podatku i błyskawiczne przesłanie pliku do odpowiedniego organu. Na tym nie koniec zalet – e-Deklaracje są przetwarzane szybciej, a to przyspiesza otrzymanie ewentualnego zwrotu nadpłaty.

Poza tym podatnicy wciąż mogą przesłać deklarację w tradycyjny sposób. Wybierają go przede wszystkim osoby starsze i nieposiadające dostępu do połączenia internetowego. Chociaż trudno wymienić konkretne zalety takiego rozwiązania, część zwolenników wskazuje niechęć do elektronicznych urządzeń w obawie przed niebezpieczeństwem w postaci cyberprzestępców – ci, którzy wysyłają formularz pocztą lub składają go osobiście w urzędzie skarbowym, nie muszą się tym przejmować.

Powszechne pułapki podczas składania PIT-37 – jak ich uniknąć?

Nawet doświadczeni podatnicy mogą natknąć się na pułapki podczas składania PIT-37 – większość z nich prowadzi do błędów lub niedoprecyzowań. Jak ich uniknąć?

Niewłaściwe rozumienie źródeł dochodu

Podstawowy błąd to niewłaściwe zrozumienie lub sklasyfikowanie źródeł dochodu. Aby prawidłowo je rozpoznać, można wspomóc się informacjami zawartymi na oficjalnej stronie internetowej rządu – znajdują się tam aktualne artykuły.

Pominięcie ulg i odliczeń podatkowych

Zdarza się, że podatnicy zapominają o skorzystaniu z przysługujących im ulg i odliczeń. Prowadzi to do niepotrzebnego zwiększenia obciążenia finansowego. Ulgi na dzieci lub na internet oraz darowizny charytatywne to tylko przykłady upustów, z których wartko skorzystać (pod warunkiem spełniania do tego konkretnych wymogów).

Błędy w danych osobowych i rachunkowych

Należy uważać nawet na proste komplikacje. Nie można pomylić się przy uzupełnianiu:

 • numeru PESEL;
 • adresu;
 • numerów rachunków bankowych.

Po wypełnieniu deklaracji należy przejrzeć ją jeszcze raz w celu wyłapania wszelkich nieścisłości.

Zignorowanie terminów składania deklaracji

Na sam koniec jeden z głównych błędów, czyli zignorowanie ustawowych terminów składania formularza. Spóźnienie wiąże się z nałożeniem odsetek za zwłokę lub innymi sankcjami.

Unikanie tych pułapek wymaga staranności i dysponowania podstawową wiedzą na temat aktualnie obowiązujących przepisów podatkowych. Do tego wystarczy pamiętać o dokładnym terminie składania PIT-37 – do 30 kwietnia każdego roku.