Ukraina złożyła wniosek o przystąpienie do NATO

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski opublikował komunikat, w którym przekazuje informację, że jego kraj złożył wniosek o dołączenie do NATO. Wniosek o wstąpienie do NATO został złożony według przyśpieszonej procedury. Informacja pojawiła się na stronie prezydenta, a także w mediach społecznościowych. Zełenski podkreśla, że jego kraj udowodnił już zgodność ze standardami Sojuszu.

Komunikat został ogłoszony po fakcie, gdy Rosja włączyła do swojego terytorium ziemie okupowane na południu Ukrainy oraz na wschodzie. Ziemie Ukrainy zostały oczywiście nielegalnie włączone, według zasady przyjętej przez Putina. Prezydent Rosji uważa, że w miejscu postawienia rosyjskich czołgów znajduje się granica jego państwa. Wołodymyr Zełenski zwraca się do NATO z prośbą o pomoc, chce odzyskać utracone ziemie swojego państwa.

Czy Ukraina dołączy do NATO?

NATO to organizacja polityczno-wojskowa uznawana za jedno z najpotężniejszych sojuszy obronnych na świecie. Prawo wstąpienia do NATO mają wszystkie państwa europejskie. Jeżeli spełniają one wszystkie warunki NATO. Przede wszystkim państwa muszą wykazać, że w sposób sprawiedliwy traktują mniejszości narodowe, mają cywilną kontrolę nad wojskiem, mają wkład wojskowy oraz demokratyczny system polityczny oparty na gospodarce rynkowej.

Do NATO zostało przyjętych 30 państw. Z czego dwa państwa nie są częścią Europy, chodzi oczywiście o Stany Zjednoczone oraz Kanadę. Celem NATO jest obrona państw członkowskich. Szczególnie ważny z zapisów jest artykuł nr 5, który informuje, że każdy atak zbrojny na chociażby jedno państwo członkowskie traktowane będzie jako atak przeciwko wszystkim sojusznikom tworzącym NATO.

Dla Ukrainy wstąpienie do NATO byłoby dużym wsparciem. Ukraina spełnia wiele warunków oprócz jednego, który nie jest formalnie spisany. Niemniej jednak podczas procesu rozszerzeń NATO politycy podkreślali, że potencjalne państwo powinno rozstrzygać wszelkie spory za pomocą środków pokojowych. W czasie trwania wojny jest to kwestia wątpliwa. Ponadto przystąpienie Ukrainy do NATO wiąże się z bezpośrednim konfliktem wielu państw z Rosją, która dysponuje bronią atomową.