Z najświeższych statystyk Głównego Urzędu Statystycznego, opartych na badaniu BAEL, wynika, że w trzecim kwartale 2023 roku bez zatrudnienia było jedynie 475 tysięcy osób. W porównaniu do poprzedniego kwartału, wskaźnik ten jest wyższy, jednak znacznie niższy w stosunku do analogicznego okresu roku wcześniejszego. Stopa bezrobocia notuje spadek, co jest efektem nie tylko rosnącego poziomu zatrudnienia, ale również wzrostu bierności zawodowej wśród osób starszych.

Obecnie w Polsce pracuje 16,9 miliona osób, co jest najwyższym poziomem zatrudnienia od czasów PRL. Znaczący wpływ na tę sytuację ma rosnąca liczba pracujących na obszarach wiejskich. Mimo iż stopa bezrobocia była nieco wyższa w stosunku do drugiego kwartału, to główną przyczyną tego stanu są czynniki sezonowe. Niezaprzeczalne jest jednak to, że stopa bezrobocia w skali roku znacząco spada.

Na poprawę sytuacji na rynku pracy wpływa jednak nie tylko rosnący poziom zatrudnienia. Coraz więcej osób w starszym wieku decyduje się na bierność zawodową, a liczba emerytów i rencistów dynamicznie rośnie. W efekcie, jedynie 2,7 procent osób zdolnych do pracy nie może znaleźć płatnego zajęcia, mimo że są do tego chętne.